Пономаренко Ирина Романовна

 • Статья: ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ / И.Р. Пономаренко // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LV Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 10(55). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 119-124.
  Секция: Секция 1.2. Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Симонян Анна Ашотовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р., Симонян А.А. ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2016. № 1 (1). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/1 (дата обращения: 01.12.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈԴԵԼԸ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Асмарян Кнарик Жораевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈԴԵԼԸ / И.Р. Пономаренко, К.Ж. Асмарян // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 11(56). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 118-122.
  Секция: Секция 1.2. Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ՀԵՔԻԱԹԻ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
  Авторы: Казарян Арменуи Мамиконовна, Манучарян Сатеник Рубиковна, Пономаренко Ирина Романовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Казарян А.М. ՀԵՔԻԱԹԻ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ / А.М. Казарян, С.Р. Манучарян, И.Р. Пономаренко // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVIII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 1(58). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 178-181.
  Секция: Секция 1.2. Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ԽԱՂԱԼԻՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԽԱՂԱԼԻՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 8(12). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/12 (дата обращения: 01.12.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ԽԱՂԸ ՈՐՊԵՍ ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԶԳԱՑՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Асмарян Кнарик Жораевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԽԱՂԸ ՈՐՊԵՍ ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԶԳԱՑՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ / И.Р. Пономаренко, К.Ж. Асмарян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам I Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 1(1). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 72-75.
  Секция: Общая педагогика, история педагогики и образования.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ԱՄԱՉԿՈՏ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Казарян Арменуи Мамиконовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԱՄԱՉԿՈՏ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ / И.Р. Пономаренко, А.М. Казарян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам IX Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 3(9). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 214-217.
  Секция: Общая педагогика, история педагогики и образования.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Унанян Лусине Давидовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ / И.Р. Пономаренко, Л.Д. Унанян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 4(22). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 190-193.
  Секция: Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Петросян Асмик Гагиковна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ / И.Р. Пономаренко, А.Г. Петросян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXVII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 9(27). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 109-113.
  Секция: Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
  Авторы: Асмарян Кнарик Жораевна, Саргсян Анна Сергеевна, Пономаренко Ирина Романовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Асмарян К.Ж. ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ / К.Ж. Асмарян, А.С. Саргсян, И.Р. Пономаренко // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXXV Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 5(35). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована