Пономаренко Ирина Романовна

Статья: ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ / И.Р. Пономаренко // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LV Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 10(55). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 119-124.
Секция:
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Симонян Анна Ашотовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р., Симонян А.А. ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2016. № 1 (1). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/1 (дата обращения: 10.12.2023).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈԴԵԼԸ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Асмарян Кнарик Жораевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈԴԵԼԸ / И.Р. Пономаренко, К.Ж. Асмарян // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 11(56). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 118-122.
Секция:
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ՀԵՔԻԱԹԻ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Авторы: Казарян Арменуи Мамиконовна, Манучарян Сатеник Рубиковна, Пономаренко Ирина Романовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Казарян А.М. ՀԵՔԻԱԹԻ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ / А.М. Казарян, С.Р. Манучарян, И.Р. Пономаренко // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVIII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 1(58). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 178-181.
Секция:
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ԽԱՂԱԼԻՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԽԱՂԱԼԻՔԻ ԾԱԳՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 8(12). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/12 (дата обращения: 10.12.2023).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ԽԱՂԸ ՈՐՊԵՍ ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԶԳԱՑՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Асмарян Кнарик Жораевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԽԱՂԸ ՈՐՊԵՍ ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԶԳԱՑՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ / И.Р. Пономаренко, К.Ж. Асмарян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам I Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 1(1). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 72-75.
Секция: Секция 2. Общая педагогика, история педагогики и образования
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ԱՄԱՉԿՈՏ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Казарян Арменуи Мамиконовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԱՄԱՉԿՈՏ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ / И.Р. Пономаренко, А.М. Казарян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам IX Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 3(9). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 214-217.
Секция: Секция 2. Общая педагогика, история педагогики и образования
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Унанян Лусине Давидовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ / И.Р. Пономаренко, Л.Д. Унанян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 4(22). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 190-193.
Секция: Секция 3. Теория и методика обучения и воспитания
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Петросян Асмик Гагиковна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ / И.Р. Пономаренко, А.Г. Петросян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXVII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 9(27). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 109-113.
Секция: Секция 3. Теория и методика обучения и воспитания
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ

Авторы: Асмарян Кнарик Жораевна, Саргсян Анна Сергеевна, Пономаренко Ирина Романовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Асмарян К.Ж. ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ / К.Ж. Асмарян, А.С. Саргсян, И.Р. Пономаренко // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXXV Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 5(35). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
Секция: Секция 3. Теория и методика обучения и воспитания
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ԴԻԴԱԿՏԻԿ ԽԱՂԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Авторы: Марутян Светлана Алексановна, Пономаренко Ирина Романовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Марутян С.А., Пономаренко И.Р. ԴԻԴԱԿՏԻԿ ԽԱՂԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 37(260). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/260 (дата обращения: 10.12.2023). DOI:10.32743/26870142.2022.37.260.345699
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: MARIA MONTESSOR'S PEDAGOGICAL VIEWS IN PRE-SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Казарян Арменуи Мамиконовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р., Казарян А.М. MARIA MONTESSOR'S PEDAGOGICAL VIEWS IN PRE-SCHOOL EDUCATION SYSTEM// Proceedings of the XXIV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. DOI:10.32743/SpainConf.2022.10.24.346224
Секция: Секция 9. Педагогические науки
Статус статьи: Статья опубликована