Казарян Арменуи Мамиконовна

 • Статья: ՀԵՔԻԱԹԻ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
  Авторы: Казарян Арменуи Мамиконовна, Манучарян Сатеник Рубиковна, Пономаренко Ирина Романовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Казарян А.М. ՀԵՔԻԱԹԻ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ / А.М. Казарян, С.Р. Манучарян, И.Р. Пономаренко // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVIII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 1(58). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 178-181.
  Секция: Секция 1.2. Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ԱՄԱՉԿՈՏ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Казарян Арменуи Мамиконовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԱՄԱՉԿՈՏ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍԱԿԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ / И.Р. Пономаренко, А.М. Казарян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам IX Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 3(9). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 214-217.
  Секция: Общая педагогика, история педагогики и образования.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ՄՏԱԳՐՈՀԻ ՄԵԹՈԴԸ` ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ
  Авторы: Марутян Светлана Александровна, Казарян Арменуи Мамиконовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Марутян С.А., Казарян А.М. ՄՏԱԳՐՈՀԻ ՄԵԹՈԴԸ` ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 36(118). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/118 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована