Унанян Лусине Давидовна

 • Статья: ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
  Авторы: Пономаренко Ирина Романовна, Унанян Лусине Давидовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Пономаренко И.Р. ԿԱՄԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ / И.Р. Пономаренко, Л.Д. Унанян // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XXII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 4(22). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 190-193.
  Секция: Теория и методика обучения и воспитания.
  Статус статьи: Статья опубликована