Камысбаева Джанар Калабаевна

Статья: ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ ЖАСТАРЫМЫЗДЫ ТӘРБИЕЛЕУ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К. ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ ЖАСТАРЫМЫЗДЫ ТӘРБИЕЛЕУ / Д.К. Камысбаева // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 12(57). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 198-202.
Секция: Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: КӨЗ АУРУЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЕМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Мусабеков Алмас Сагымкулович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Мусабеков А.С. КӨЗ АУРУЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЕМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 4(4). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/4 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫ ӨМІР СҮРУГЕ ТӘРБИЕЛЕУ

Авторы: Мусабеков Алмас Сагимкулович, Камысбаева Джанар Калабаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Мусабеков А.С. ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫ ӨМІР СҮРУГЕ ТӘРБИЕЛЕУ / А.С. Мусабеков, Д.К. Камысбаева // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LVII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 12(57). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 202-205.
Секция: Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Обеспечение безопасности при занятиях туризмом

Авторы: Мусабеков Алмас Сагимкулович, Камысбаева Джанар Калабаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Мусабеков А.С., Камысбаева Д.К. Обеспечение безопасности при занятиях туризмом // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 7(11). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/11 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Саяхатқа шығуды ұйымдастыру және дайындау

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Омаров Курмангазы Жолдыбаевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К. Саяхатқа шығуды ұйымдастыру және дайындау / Д.К. Камысбаева, К.Ж. Омаров // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LXI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 4(61). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 90-94.
Секция: Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Жүрек ауруларына арналған емдік дене шынықтыру

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Мусабеков Алмас Сагимкулович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К. Жүрек ауруларына арналған емдік дене шынықтыру / Д.К. Камысбаева, А.С. Мусабеков // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LXI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 4(61). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 86-90.
Секция: Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Саяхатқа шығу арқылы денсаулықты жақсартудың жолдары

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Аязбеков Бейбіт Борзуевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К. Саяхатқа шығу арқылы денсаулықты жақсартудың жолдары / Д.К. Камысбаева, Б.Б. Аязбеков // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LXI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 4(61). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 95-98.
Секция: Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Ересек жастағы адамдармен күнделікті тұрмыс жағдайында сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру

Авторы: Сиротина Наталья Михайловна, Камысбаева Джанар Калабаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сиротина Н.М. Ересек жастағы адамдармен күнделікті тұрмыс жағдайында сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру / Н.М. Сиротина, Д.К. Камысбаева // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LXI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 4(61). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 103-107.
Секция: Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі негіздері

Авторы: Копбаев Болат Турсунбаевич, Камысбаева Джанар Калабаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Копбаев Б.Т. Мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі негіздері / Б.Т. Копбаев, Д.К. Камысбаева // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам LXI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии». – № 4(61). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 99-103.
Секция: Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Салауатты өмір салтының шарты дене шынықтыруға өзін-өзі тәрбиелеу және жетілдіру

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Кегенбаев Султанбай Жанелович, Молдахметова Айнур Шахаровна, Заурбекова Раушан Пралиевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Байзакова Н.О., Кегенбаев С.Ж., Молдахметова А.Ш., Заурбекова Р.П. Салауатты өмір салтының шарты дене шынықтыруға өзін-өзі тәрбиелеу және жетілдіру // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 30(34). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/34 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Гандбол ойыны кезінде қолданылатын айла-тәсілдерді үйретудің әдістемесі

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Кегенбаев Султанбай Жанелович, Уразбаев Талгат Егеубаевич, Уадилов Дуйсенбек Балтабаевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Байзакова Н.О., Кегенбаев С.Ж., Уразбаев Т.Е., Уадилов Д.Б. Гандбол ойыны кезінде қолданылатын айла-тәсілдерді үйретудің әдістемесі // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 30(34). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/34 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Байкулов Бахыт Сыздыкович, Бакаев Биржан Кабылханович, Байсариев Жаксылық Болатович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Байзакова Н.О., Байкулов Б.С., Бакаев Б.К., Байсариев Ж.Б. ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 7(41). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/41 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ТЫНЫС ЖОЛДАРЫ АУРУЛАРЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕМДІК ЖАТТЫҒУЛАР

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Таганова Наталья Петровна, Адильжанова Мадина Исахановна, Биржанов Кайрат Шарипханович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Байзакова Н.О., Таганова Н.П., Адильжанова М.И., Биржанов К.Ш. ТЫНЫС ЖОЛДАРЫ АУРУЛАРЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕМДІК ЖАТТЫҒУЛАР // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 7(41). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/41 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ЖҮРЕК АУРУЫНЫҢ БОЛУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ АРНАЙЫ ЖАТТЫҒУЛАРМЕН ЕМДЕУ ЖОЛДАРЫ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Синельникова Галина Александровна, Синицина Ирина Михайловна, Аманбаева Эльмира Рафхатовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Байзакова Н.О., Синельникова Г.А., Синицина И.М., Аманбаева Э.Р. ЖҮРЕК АУРУЫНЫҢ БОЛУ СЕБЕПТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ АРНАЙЫ ЖАТТЫҒУЛАРМЕН ЕМДЕУ ЖОЛДАРЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 7(41). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/41 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT AND CONTEMPORARY STATE OF DIFFERENT TYPES OF KAZAKH NATIONAL SPORTS

Авторы: Байзакова Нуржамал Оспановна, Камысбаева Джанар Калабаевна, Тургенбаева Айжан Шохановна, Орынбасар Рустем Маратұлы, Сабырбекова Лаура Асқарбековна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Байзакова Н.О., Камысбаева Д.К., Тургенбаева А.Ш., Орынбасар Р.М., Сабырбекова Л.А. THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT AND CONTEMPORARY STATE OF DIFFERENT TYPES OF KAZAKH NATIONAL SPORTS // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 7(41). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/41 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Physiotherapy used in respiratory diseases

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Макашев Куаныш Орынбасарович, Жаркешов Куаныш Идиарович, Койшыманов Файзулла Сабитович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К. Physiotherapy used in respiratory diseases / Д.К. Камысбаева, Н.О. Байзакова, К.О. Макашев, К.И. Жаркешов, Ф.С. Койшыманов // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам VIII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 2(8). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 142-146.
Секция: Секция 5. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ ЖИІ ӨТКІЗІЛУІ - ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫЛЫҚҚА ДӘРІПТЕУДІҢ ЕҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Кегенбаев Султанбай Жанелович, Ахметов Несипжан Аманжолович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К. ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ ЖИІ ӨТКІЗІЛУІ - ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫЛЫҚҚА ДӘРІПТЕУДІҢ ЕҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ / Д.К. Камысбаева, С.Ж. Кегенбаев, Н.А. Ахметов // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XVII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 11(17). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 176-180.
Секция: Секция 5. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: КОМПЬЮТЕРМЕН ЖҰМЫС АТҚАРАТЫН МАМАНДЫҚ ИЕЛЕРІНІҢ АУРУ ТҮРЛЕРІ ЖƏНЕ ОЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕМДІК ЖАТТЫҒУЛАР

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Ахметов Несіпжан Аманжолович, Айымкулов Расылхан Есиркепбаевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Ахметов Н.А., Айымкулов Р.Е. КОМПЬЮТЕРМЕН ЖҰМЫС АТҚАРАТЫН МАМАНДЫҚ ИЕЛЕРІНІҢ АУРУ ТҮРЛЕРІ ЖƏНЕ ОЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕМДІК ЖАТТЫҒУЛАР // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 46(80). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/80 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Тоғызқұмалақ әдістемесін қолдану арқылы оқушылардың логикалық ойлауын тәрбиелеу құралы ретінде

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Аманбаева Эльмира Рафхатовна, Синицыыына Ирина Михайловна, Синельникова Галина Александровна, Рахманова Елена Викторовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Аманбаева Э.Р., Синицыыына И.М., Синельникова Г.А., Рахманова Е.В. Тоғызқұмалақ әдістемесін қолдану арқылы оқушылардың логикалық ойлауын тәрбиелеу құралы ретінде // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 5(87). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/87 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЛИЗОРУКОСТИ У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Авторы: Кухаренко Алла Брониславовна, Камысбаева Джанар Калабаевна, Рахманина Елена Викторовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Кухаренко А.Б. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЛИЗОРУКОСТИ У СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ / А.Б. Кухаренко, Д.К. Камысбаева, Е.В. Рахманина // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XX Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 2(20). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 75-79.
Секция: Секция 5. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Оқушылардың дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Айымкулов Расылхан Есиркепбаевич, Кайшыбеков Ануарбек Ашырханович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Айымкулов Р.Е., Кайшыбеков А.А. Оқушылардың дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 38(120). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/120 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Қоғам өміріндегі дене тәрбиесінің рөлі

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Аязбеков Бейбит Барзуевич, Омаров Кұрманғазы Жолдыбаевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Аязбеков Б.Б., Омаров К.Ж. Қоғам өміріндегі дене тәрбиесінің рөлі // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 40(122). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/122 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: FATIGUE AND RECOVERY DURING EXERCISE

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Копбаев Болат Турсынбаевич, Сиротина Наталия Михайловна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Копбаев Б.Т., Сиротина Н.М. FATIGUE AND RECOVERY DURING EXERCISE // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 40(122). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/122 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE SCHOOL SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Князбаев Гали Асланбекович, Кудериев Жанболат Калыбекович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Князбаев Г.А., Кудериев Ж.К. THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE SCHOOL SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 41(123). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/123 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Значение физической культуры в жизни студента

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Кухаренко Алла Брониславовна, Джаманчалова Жанар Жениспековна, Сабырбекова Лаура Аскарбековна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Кухаренко А.Б., Джаманчалова Ж.Ж., Сабырбекова Л.А. Значение физической культуры в жизни студента // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 12(141). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/141 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ЖОО-ДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ЖИІ ӨТКІЗУ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Сабырбекова Лаура Аскарбековна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Сабырбекова Л.А. ЖОО-ДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ЖИІ ӨТКІЗУ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 42(171). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/171 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УПРАЖНЕНИЙ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Кухаренко Алла Брониславовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Кухаренко А.Б. УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ УПРАЖНЕНИЙ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 42(171). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/171 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ЖАСТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ – ҚОҒАМНЫҢ БАЙЛЫҒЫ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Копбаев Болат Тұрсынбаевич, Сиротина Наталия Михайловна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Копбаев Б.Т., Сиротина Н.М. ЖАСТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ – ҚОҒАМНЫҢ БАЙЛЫҒЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 44(173). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/173 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Жүгірумен шұғылдану арқылы денсаулықты нығайту

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Мусабеков Алмас Сагымкулович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Мусабеков А.С. Жүгірумен шұғылдану арқылы денсаулықты нығайту // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 41(217). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/217 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Тоғызқұмалақ ойынын жастарға үйрету арқылы тәрбиелеу

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Ахметов Несипжан Аманжолович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Ахметов Н.А. Тоғызқұмалақ ойынын жастарға үйрету арқылы тәрбиелеу // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 41(217). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/217 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Дене шынықтырумен айналысу арқылы денсаулықты сақтау шаралары

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Мусабеков Алмас Сагымкулович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Мусабеков А.С. Дене шынықтырумен айналысу арқылы денсаулықты сақтау шаралары // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 41(217). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/217 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ВОСПИТАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Елеусіз Серік Бейбітұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Елеусіз С.Б. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 8(231). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/231 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА ПО СРЕДСТВАМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ

Авторы: Байгараева Жанна Бейсенбайқызы

Научный руководитель: Камысбаева Джанар Калабаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Байгараева Ж.Б. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА ПО СРЕДСТВАМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 41(139). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/139 (дата обращения: 27.06.2022).
Секция: 8. Физическая культура.
Статус статьи: Статья опубликована