Кегенбаев Султанбай Жанелович

Статья: Салауатты өмір салтының шарты дене шынықтыруға өзін-өзі тәрбиелеу және жетілдіру

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Кегенбаев Султанбай Жанелович, Молдахметова Айнур Шахаровна, Заурбекова Раушан Пралиевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Байзакова Н.О., Кегенбаев С.Ж., Молдахметова А.Ш., Заурбекова Р.П. Салауатты өмір салтының шарты дене шынықтыруға өзін-өзі тәрбиелеу және жетілдіру // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 30(34). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/34 (дата обращения: 27.09.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Гандбол ойыны кезінде қолданылатын айла-тәсілдерді үйретудің әдістемесі

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Байзакова Нуржамал Оспановна, Кегенбаев Султанбай Жанелович, Уразбаев Талгат Егеубаевич, Уадилов Дуйсенбек Балтабаевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К., Байзакова Н.О., Кегенбаев С.Ж., Уразбаев Т.Е., Уадилов Д.Б. Гандбол ойыны кезінде қолданылатын айла-тәсілдерді үйретудің әдістемесі // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 30(34). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/34 (дата обращения: 27.09.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ ЖИІ ӨТКІЗІЛУІ - ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫЛЫҚҚА ДӘРІПТЕУДІҢ ЕҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ

Авторы: Камысбаева Джанар Калабаевна, Кегенбаев Султанбай Жанелович, Ахметов Несипжан Аманжолович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Камысбаева Д.К. ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ ЖИІ ӨТКІЗІЛУІ - ЖАСТАРДЫ САЛАУАТТЫЛЫҚҚА ДӘРІПТЕУДІҢ ЕҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ / Д.К. Камысбаева, С.Ж. Кегенбаев, Н.А. Ахметов // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XVII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования». – № 11(17). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 176-180.
Секция: Секция 5. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Специальность 13.00.04
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Оқытушының эмоционалдық мәдениетін педагогикалық қызметті оңтайландыру құралы ретінде қалыптастыру

Авторы: Кегенбаев Султанбай Жанелович, Айымқұлов Расылхан Есіркепбайұлы, Жумабекович Асылбек Жумабекович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Кегенбаев С.Ж., Айымқұлов Р.Е., Жумабекович А.Ж. Оқытушының эмоционалдық мәдениетін педагогикалық қызметті оңтайландыру құралы ретінде қалыптастыру // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 43(125). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/125 (дата обращения: 27.09.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована