Шадиев Нурланбек Сатинбаевич

 • Статья: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОКУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОКУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2016. № 3(3). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/3 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2016. № 3(3). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/3 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРДИН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮНҮН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич, Усенбаев Эсенбай
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С., Усенбаев Э. БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРДИН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮНҮН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ЛИДЕРДИН КОЛЛЕКТИВДИ БАШКАРУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТҮЗҮМҮ, МАЗМУНУ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич, Айдарова Бактыгүл
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С., Айдарова Б. ЛИДЕРДИН КОЛЛЕКТИВДИ БАШКАРУУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТҮЗҮМҮ, МАЗМУНУ ЖАНА КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРИНИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨСҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ОРЧУНДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич, Курбаналиева Зубайда Курбаналиевна.
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С., Курбаналиева З.К. БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРИНИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨСҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ОРЧУНДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ОКУТУУНУ УЮШТУРУРУУНУН ФОРМАЛАРЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич, Чынтемир кызы Айзада
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С., Чынтемир к.А. ОКУТУУНУ УЮШТУРУРУУНУН ФОРМАЛАРЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована