Чынтемир кызы Айзада

 • Статья: ОКУТУУНУ УЮШТУРУРУУНУН ФОРМАЛАРЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич, Чынтемир кызы Айзада
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С., Чынтемир к.А. ОКУТУУНУ УЮШТУРУРУУНУН ФОРМАЛАРЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
  Авторы: Чынтемир кызы Айзада
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Чынтемир к.А. НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована