Усенбаев Эсенбай

 • Статья: БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРДИН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮНҮН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ
  Авторы: Шадиев Нурланбек Сатинбаевич, Усенбаев Эсенбай
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Шадиев Н.С., Усенбаев Э. БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРДИН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮНҮН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 10(14). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/14 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована