Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich

 • Статья: O'ZBEKISTONDA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR FAOLIYATI
  Авторы: Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Seydabdullayev Y.O. O'ZBEKISTONDA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR FAOLIYATI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 9(13). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/13 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O'ZBEKISTON VA JAXON SAVDO TASHKILOTLARI MUNOSABATLARI HAMDA O'ZBEKISTON TASHQI SAVDOSINI ERKINLASHTIRISH YO'LLARI
  Авторы: Abdurahmonov Abdusattor Kaxorovich, Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Abdurahmonov A.K., Seydabdullayev Y.O. O'ZBEKISTON VA JAXON SAVDO TASHKILOTLARI MUNOSABATLARI HAMDA O'ZBEKISTON TASHQI SAVDOSINI ERKINLASHTIRISH YO'LLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 9(13). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/13 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O‘zbekiston Respublikasi tadbirkorlari olingan tushumni xronometraj ko‘zdan kechirishdan o‘tkazish to‘g‘risidagi yangi tartib qoidalari
  Авторы: Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Seydabdullayev Y.O. O‘zbekiston Respublikasi tadbirkorlari olingan tushumni xronometraj ko‘zdan kechirishdan o‘tkazish to‘g‘risidagi yangi tartib qoidalari // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 11(93). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/93 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: Soliq hisobotining yangi shakllari
  Авторы: Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Seydabdullayev Y.O. Soliq hisobotining yangi shakllari // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 12(94). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/94 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O‘zbekiston Respublikasida qo‘shilgan qiymat solig‘ining yangi soddalashtirilgan tartibi va uning afzalligi
  Авторы: Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich, Abdurahmonov Abdusattor Kaxxorovich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Seydabdullayev Y.O., Abdurahmonov A.K. O‘zbekiston Respublikasida qo‘shilgan qiymat solig‘ining yangi soddalashtirilgan tartibi va uning afzalligi // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 13(95). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/95 (дата обращения: 22.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована