Abdurahmonov Abdusattor Kaxorovich

  • Статья: O'ZBEKISTON VA JAXON SAVDO TASHKILOTLARI MUNOSABATLARI HAMDA O'ZBEKISTON TASHQI SAVDOSINI ERKINLASHTIRISH YO'LLARI
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Abdurahmonov A.K., Seydabdullayev Y.O. O'ZBEKISTON VA JAXON SAVDO TASHKILOTLARI MUNOSABATLARI HAMDA O'ZBEKISTON TASHQI SAVDOSINI ERKINLASHTIRISH YO'LLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 9(13). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/13 (дата обращения: 29.05.2020).
    Секция: 21. Экономика
    Статус статьи: Статья опубликована