Abdurahmonov Abdusattor Kaxorovich

  • Статья: O'ZBEKISTON VA JAXON SAVDO TASHKILOTLARI MUNOSABATLARI HAMDA O'ZBEKISTON TASHQI SAVDOSINI ERKINLASHTIRISH YO'LLARI
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Abdurahmonov A.K., Seydabdullayev Y.O. O'ZBEKISTON VA JAXON SAVDO TASHKILOTLARI MUNOSABATLARI HAMDA O'ZBEKISTON TASHQI SAVDOSINI ERKINLASHTIRISH YO'LLARI // Интернаука: научный журнал. № 9(13). Часть 3. – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 56-58.
    Секция: 21. Экономика
    Статус статьи: Статья опубликована