Abdurahmonov Abdusattor Kaxxorovich

 • Статья: O‘zbekiston Respublikasida qo‘shilgan qiymat solig‘ining yangi soddalashtirilgan tartibi va uning afzalligi
  Авторы: Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich, Abdurahmonov Abdusattor Kaxxorovich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Seydabdullayev Y.O., Abdurahmonov A.K. O‘zbekiston Respublikasida qo‘shilgan qiymat solig‘ining yangi soddalashtirilgan tartibi va uning afzalligi // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 13(95). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/95 (дата обращения: 04.08.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована