Rustamova Dilbar Rustamovna

 • Статья: JAMIYAT RIVOLANISHIDA EKOLOGIYA VA IQTISODIYOTNING O’RNI
  Авторы: Дониёрова Холнисо Собировна, Rustamova Dilbar Rustamovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Дониёрова Х.С., Rustamova D.R. JAMIYAT RIVOLANISHIDA EKOLOGIYA VA IQTISODIYOTNING O’RNI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 4(54). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/54 (дата обращения: 16.06.2021).
  Секция: 19. Науки о земле.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: Qishloq xo`jaligida investitsiyalarning ahamiyati
  Авторы: Rustamova Dilbar Rustamovna, Nusratov Azizbek Sanatilloyevich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Nusratov A.S. Qishloq xo`jaligida investitsiyalarning ahamiyati // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 3(85). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/85 (дата обращения: 16.06.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni
  Авторы: Rustamova Dilbar Rustamovna, Isroilov Islom Ikrom o'g'li
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Isroilov I.I. O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 5(87). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/87 (дата обращения: 16.06.2021).
  Секция: 14. Сельскохозяйственные науки
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: FIRMALARDA MARKETING REJASINI SHAKLLANTIRISH
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Ahmedov A., Rustamova D.R., Musayev S.S. [и др.] FIRMALARDA MARKETING REJASINI SHAKLLANTIRISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 6(88). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/88 (дата обращения: 16.06.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: IQTISODIYOTDA CHORVACHILIK TARMOG’INI RIVOJLANTIRISH VA QORAMOLCHILIK SOHASIDAGI BA'ZI MUAMMOLAR
  Авторы: Rustamova Dilbar Rustamovna, Saidov Doniyor Orifjon o`g`li
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Saidov D.O. IQTISODIYOTDA CHORVACHILIK TARMOG’INI RIVOJLANTIRISH VA QORAMOLCHILIK SOHASIDAGI BA'ZI MUAMMOLAR // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 18(100). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/100 (дата обращения: 16.06.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASIDA DAVLAT SHERIKCHILIKINING AHAMIYATI
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Iskandarov H.X., Sotiboldiyev X.A. [и др.] O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASIDA DAVLAT SHERIKCHILIKINING AHAMIYATI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 18(100). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/100 (дата обращения: 16.06.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована