Rustamova Dilbar Rustamovna

 • Статья: JAMIYAT RIVOLANISHIDA EKOLOGIYA VA IQTISODIYOTNING O’RNI
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Дониёрова Х.С., Rustamova D.R. JAMIYAT RIVOLANISHIDA EKOLOGIYA VA IQTISODIYOTNING O’RNI // Студенческий вестник: научный журнал. № 4(54). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 92-94.
  Секция: 19. Науки о земле.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: Qishloq xo`jaligida investitsiyalarning ahamiyati
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Nusratov A.S. Qishloq xo`jaligida investitsiyalarning ahamiyati // Интернаука: научный журнал. № 3(85). Часть 3. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 74-75.
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Isroilov I.I. O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni // Интернаука: научный журнал. № 5(87). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 51-52.
  Секция: 14. Сельскохозяйственные науки
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: FIRMALARDA MARKETING REJASINI SHAKLLANTIRISH
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Ahmedov A., Rustamova D.R., Musayev S.S. [и др.] FIRMALARDA MARKETING REJASINI SHAKLLANTIRISH // Интернаука: научный журнал. № 6(88). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 65-67.
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: IQTISODIYOTDA CHORVACHILIK TARMOG’INI RIVOJLANTIRISH VA QORAMOLCHILIK SOHASIDAGI BA'ZI MUAMMOLAR
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Saidov D.O. IQTISODIYOTDA CHORVACHILIK TARMOG’INI RIVOJLANTIRISH VA QORAMOLCHILIK SOHASIDAGI BA'ZI MUAMMOLAR // Интернаука: научный журнал. № 18(100). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASIDA DAVLAT SHERIKCHILIKINING AHAMIYATI
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Iskandarov H.X., Sotiboldiyev X.A. [и др.] O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASIDA DAVLAT SHERIKCHILIKINING AHAMIYATI // Интернаука: научный журнал. № 18(100). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована