Isroilov Islom Ikrom o'g'li

 • Статья: O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni
  Авторы: Rustamova Dilbar Rustamovna, Isroilov Islom Ikrom o'g'li
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Isroilov I.I. O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 5(87). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/87 (дата обращения: 19.06.2021).
  Секция: 14. Сельскохозяйственные науки
  Статус статьи: Статья опубликована