Ahmedov Azamat

 • Статья: FIRMALARDA MARKETING REJASINI SHAKLLANTIRISH
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Ahmedov A., Rustamova D.R., Musayev S.S. [и др.] FIRMALARDA MARKETING REJASINI SHAKLLANTIRISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 6(88). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/88 (дата обращения: 18.01.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: SUV ISTE'MOLCHILARI UYUSHMALARIDA HISOB-KITOB SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH
  Авторы: Ahmedov Azamat, Yo`ldasheva Inoyat, Riskulova Komila, Ikramova Mohinur
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: SUV ISTE'MOLCHILARI UYUSHMALARIDA HISOB-KITOB SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. Ahmedov A. [и др.]. 2020. № 3(101). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/101 (дата обращения: 18.01.2021).
  Секция: 30. Экономика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: SUV ISTE’MOLCHILAR UYUSHMALARIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARUV TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH
  Авторы: Ahmedov Azamat, Yo`ldasheva Inoyat, Eldor Hamzaliyev, Mansur Isroilov
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: SUV ISTE’MOLCHILAR UYUSHMALARIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARUV TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. Ahmedov A. [и др.]. 2020. № 4(102). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/102 (дата обращения: 18.01.2021).
  Секция: 27. Менеджмент.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: SUV XO’JALIGI TASHKILOTLARIDA SUV ISTE’MOLCHILARI UYUSHMALARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: SUV XO’JALIGI TASHKILOTLARIDA SUV ISTE’MOLCHILARI UYUSHMALARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. Ahmedov A. [и др.]. 2020. № 4(102). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/102 (дата обращения: 18.01.2021).
  Секция: 27. Менеджмент.
  Статус статьи: Статья опубликована