RUS HARBIY ZOBITI I.VITKEVICH ESDALIKLARIDA BUXORO KARVONSAROYLARI TAVSIFI (XIX ASRNING 1-YARMI MANZARALARI).

Опубликовано в журнале:
Рубрика журнала: 5. История и археология
DOI статьи: 10.32743/26870142.2021.13.189.260958
Библиографическое описание
Nasilloyev S.S., Choriyeva M.R. RUS HARBIY ZOBITI I.VITKEVICH ESDALIKLARIDA BUXORO KARVONSAROYLARI TAVSIFI (XIX ASRNING 1-YARMI MANZARALARI). // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 13(189). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/189 (дата обращения: 14.04.2021). DOI:10.32743/26870142.2021.13.189.260958