Nasilloyev Sunnat Shavkat o’g’li

 • Статья: RUS HARBIY ZOBITI I.VITKEVICH ESDALIKLARIDA BUXORO KARVONSAROYLARI TAVSIFI (XIX ASRNING 1-YARMI MANZARALARI).
  Авторы: Nasilloyev Sunnat Shavkat o’g’li, Choriyeva Malika Rashid qizi
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Nasilloyev S.S., Choriyeva M.R. RUS HARBIY ZOBITI I.VITKEVICH ESDALIKLARIDA BUXORO KARVONSAROYLARI TAVSIFI (XIX ASRNING 1-YARMI MANZARALARI). // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 13(189). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/189 (дата обращения: 14.04.2021). DOI:10.32743/26870142.2021.13.189.260958
  Секция: 5. История и археология
  Статус статьи: Статья опубликована