Xasanboyeva Malikaxon Valijon qizi

 • Статья: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI.
  Авторы: Xasanboyeva Malikaxon Valijon qizi, Saidov Rasulbek Boltaboevich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Xasanboyeva M.V., Saidov R.B. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI. // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 2(84). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/84 (дата обращения: 19.01.2022).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована