Saidov Rasulbek Boltaboevich

Статья: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI.

Авторы: Xasanboyeva Malikaxon Valijon qizi, Saidov Rasulbek Boltaboevich

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Xasanboyeva M.V., Saidov R.B. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI. // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 2(84). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/84 (дата обращения: 09.08.2022).
Секция: 21. Экономика
Статус статьи: Статья опубликована