Saidov Rasulbek Boltaboevich

  • Статья: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI.
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Xasanboyeva M.V., Saidov R.B. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI. // Интернаука: научный журнал. № 2(84). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 79-81.
    Секция: 21. Экономика
    Статус статьи: Статья опубликована