Saidov Rasulbek Boltaboevich

  • Статья: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI.
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Xasanboyeva M.V., Saidov R.B. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI VA ULARNI BANK TOMONIDAN QO’LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI. // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 2(84). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/84 (дата обращения: 02.10.2020).
    Секция: 21. Экономика
    Статус статьи: Статья опубликована
}