Urmanov Nurmat Tulqinovich

Статья: YOG’ OLINADIGAN URUG’LAR TARKIBIDAGI IFLOS ARALASHMALAR TURLARI VA ULARNI TOZALASH USULLARI

Авторы: Eshnazarov Dilshod Azamatovich, Djalilova Maxnuza Salexovna, Urmanov Nurmat Tulqinovich, Muqimov Nuriddin Baxtiyarovich

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Eshnazarov D.A., Djalilova M.S., Urmanov N.T., Muqimov N.B. YOG’ OLINADIGAN URUG’LAR TARKIBIDAGI IFLOS ARALASHMALAR TURLARI VA ULARNI TOZALASH USULLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 21(150). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/150 (дата обращения: 21.05.2022).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована