Тулеубаев Жақсыбай Сурабердиевич

Статья: GALLIFORMES ОТРЯДЫНЫҢ БИОЛОГИЯСЫ МЕН ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ, ШАРУАШЫЛЫҚ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ

Авторы: Садықов Лесбек Әлібекұлы, Тулеубаев Жақсыбай Сурабердиевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Садықов Л.Ә., Тулеубаев Ж.С. GALLIFORMES ОТРЯДЫНЫҢ БИОЛОГИЯСЫ МЕН ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ, ШАРУАШЫЛЫҚ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 29(205). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/205 (дата обращения: 01.12.2022).
Секция: 2. Биология
Статус статьи: Статья опубликована