Тойғанбай Арайлым Құрметқызы

 • Статья: Петуния туысының биологиялық ерекшеліктері
  Авторы: Тойғанбай Арайлым Құрметқызы, Калиева Айгүл Кокамановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Тойғанбай А.Қ., Калиева А.К. Петуния туысының биологиялық ерекшеліктері // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 42(171). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/171 (дата обращения: 01.12.2021).
  Секция: 2. Биология
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ПЕТУНИЯ LIMBO GP BLUE VEINED СОРТЫН ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІРУ ЖОЛДАРЫ
  Авторы: Тойғанбай Арайлым Құрметқызы
  Научный руководитель: Калиева Айгул Кокамановна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Тойғанбай А.Қ. ПЕТУНИЯ LIMBO GP BLUE VEINED СОРТЫН ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІРУ ЖОЛДАРЫ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 13(158). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/158 (дата обращения: 01.12.2021).
  Секция: 14. Биологические науки.
  Статус статьи: Статья опубликована