Shernayev Akbar Akmirzayevich

Статья: Budjetdan tashqari jamg‘armalar moliyaviy resurslarini shakllantirish va taqsimlash amaliyotini takomillashtirish yo‘nalishlari

Авторы: Shernayev Akbar Akmirzayevich, Jumanazarova Zarina Jumanazarovna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Shernayev A.A., Jumanazarova Z.J. Budjetdan tashqari jamg‘armalar moliyaviy resurslarini shakllantirish va taqsimlash amaliyotini takomillashtirish yo‘nalishlari // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 1(99). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/99 (дата обращения: 16.08.2022).
Секция: 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована