Jumanazarova Zarina Jumanazarovna

 • Статья: PENSION SYSTEMS OF VARIOUS COUNTRIES (THE UK, GERMANY, FRANCE, SWEDEN, THE US, JAPAN, CHINA)
  Авторы: Jumanazarova Zarina Jumanazarovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Jumanazarova Z.J. PENSION SYSTEMS OF VARIOUS COUNTRIES (THE UK, GERMANY, FRANCE, SWEDEN, THE US, JAPAN, CHINA) // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 5(5). URL: https://internauka.org/journal/stud/nauchnyy-zhurnal-studencheskiy-vestnik-no-55 (дата обращения: 23.09.2021).
  Секция: 30. Экономика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: CONDUCTING OF AUDIT OF CORPORATE MANAGEMENT AND METHODOLOGY OF INTERNAL AUDIT
  Авторы: Barakayev Otabek Otakulovich, Jumanazarova Zarina Jumanazarovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Barakayev O.O., Jumanazarova Z.J. CONDUCTING OF AUDIT OF CORPORATE MANAGEMENT AND METHODOLOGY OF INTERNAL AUDIT // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 8(28). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/28 (дата обращения: 23.09.2021).
  Секция: 30. Экономика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: Budjetdan tashqari jamg‘armalar moliyaviy resurslarini shakllantirish va taqsimlash amaliyotini takomillashtirish yo‘nalishlari
  Авторы: Shernayev Akbar Akmirzayevich, Jumanazarova Zarina Jumanazarovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Shernayev A.A., Jumanazarova Z.J. Budjetdan tashqari jamg‘armalar moliyaviy resurslarini shakllantirish va taqsimlash amaliyotini takomillashtirish yo‘nalishlari // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 1(99). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/99 (дата обращения: 23.09.2021).
  Секция: 30. Экономика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: BYUDJETDAN TASHQARI JAMGʻARMALAR DAROMADLARI VA XARAJATLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING USTUVOR YOʻNALISHLARI (PROGNOZ)
  Авторы: Jumanazarova Zarina Jumanazarovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Jumanazarova Z.J. BYUDJETDAN TASHQARI JAMGʻARMALAR DAROMADLARI VA XARAJATLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING USTUVOR YOʻNALISHLARI (PROGNOZ) // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 16(145). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/145 (дата обращения: 23.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована