Сарбасова Алуа Кураковна

Статья: КӨП САЛАЛЫ ӨНДІРІСТЕРДЕГІ ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ БАҒАЛАУЛАРЫН АВТОМАТТАНДЫРУ

Авторы: Нөкер Бағдәулет Егембердіұлы, Сарбасова Алуа Кураковна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Нөкер Б.Е., Сарбасова А.К. КӨП САЛАЛЫ ӨНДІРІСТЕРДЕГІ ҚОРЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ БАҒАЛАУЛАРЫН АВТОМАТТАНДЫРУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2016. № 3(3). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/3 (дата обращения: 30.09.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК

Авторы: Шахитбекова Жазира Муратбековна, Сарбасова Алуа Кураковна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Шахитбекова Ж.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК / Ж.М. Шахитбекова, А.К. Сарбасова // Научная дискуссия: вопросы технических наук: сб. ст. по материалам LIV Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы технических наук». – № 1(41). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 108-112.
Секция: Секция 22.       Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ЭЛЕКТРОНДЫ БИЗНЕС ТҮРАЛЫ

Авторы: Сарбасова Алуа Кураковна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сарбасова А.К. ЭЛЕКТРОНДЫ БИЗНЕС ТҮРАЛЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 33(115). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/115 (дата обращения: 30.09.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ ТҮРАЛЫ

Авторы: Сарбасова Алуа Кураковна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сарбасова А.К. ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ ТҮРАЛЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 37(119). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/119 (дата обращения: 30.09.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Бизнес- процестерді ақпараттық қолдау

Авторы: Орынбасар Гулфаурыз Абілқасымқыз, Сарбасова Алуа Кураковна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Орынбасар Г.А., Сарбасова А.К. Бизнес- процестерді ақпараттық қолдау // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 23(152). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/152 (дата обращения: 30.09.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована