Raxmonov Kamol Samadovich

Статья: CHIZIQLI BO'LMAGAN TENGLAMALAR SISTEMASINING YECHIMLARI SONI VA NYUTON KO'PYOQLARI

Авторы: Jurayev Izzat Rahmat o'g'li, Hamraev Eldor Axrorovich, Raxmonov Kamol Samadovich

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Jurayev I.R., Hamraev E.A., Raxmonov K.S. CHIZIQLI BO'LMAGAN TENGLAMALAR SISTEMASINING YECHIMLARI SONI VA NYUTON KO'PYOQLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 21(150). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/150 (дата обращения: 21.05.2022).
Секция: 7. Математика
Статус статьи: Статья опубликована