Otanazarova Gulruh Bahtiyor qizi

 • Статья: O'ZBEK VA FRANSUZ TILIDAGI FRAZEOLOGIK SINONIMLARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQDAGI ROLI
  Авторы: Farxodova Maftuna Qudrat qizi, Otanazarova Gulruh Bahtiyor qizi
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Farxodova M.Q., Otanazarova G.B. O'ZBEK VA FRANSUZ TILIDAGI FRAZEOLOGIK SINONIMLARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQDAGI ROLI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 13(158). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/158 (дата обращения: 18.04.2021).
  Секция: 9. Филология.
  Статус статьи: Статья опубликована