Farxodova Maftuna Qudrat qizi

 • Статья: O'ZBEK VA FRANSUZ TILIDAGI FRAZEOLOGIK SINONIMLARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQDAGI ROLI
  Авторы: Farxodova Maftuna Qudrat qizi, Otanazarova Gulruh Bahtiyor qizi
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Farxodova M.Q., Otanazarova G.B. O'ZBEK VA FRANSUZ TILIDAGI FRAZEOLOGIK SINONIMLARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQDAGI ROLI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 13(158). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/158 (дата обращения: 17.04.2021).
  Секция: 9. Филология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: TILDA FRAZEOLOGIK BIRLIK TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFIY NEGIZLARI
  Авторы: Farxodova Maftuna Qudrat qizi
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Farxodova M.Q. TILDA FRAZEOLOGIK BIRLIK TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFIY NEGIZLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 14(190). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/190 (дата обращения: 17.04.2021). DOI:10.32743/26870142.2021.14.190.262229
  Секция: 18. Филология
  Статус статьи: Статья опубликована