Оспан Гаухар

  • Статья: НҰРА ӨЗЕНІНІҢ ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫСЫНА КЛИМАТТЫҚ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР ӘСЕРІН ЗАЙЦЕВА ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Елбасиева Б.Б., Арыкбаева К.М., Оспан Г. НҰРА ӨЗЕНІНІҢ ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫСЫНА КЛИМАТТЫҚ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР ӘСЕРІН ЗАЙЦЕВА ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 1(5). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/5 (дата обращения: 27.09.2021).
    Секция: 10. Науки о Земле
    Статус статьи: Статья опубликована