Арыкбаева Камчат Максутовна

 • Статья: НҰРА ӨЗЕНІНІҢ ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫСЫНА КЛИМАТТЫҚ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР ӘСЕРІН ЗАЙЦЕВА ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ
  Авторы: Елбасиева Балжан Бауыржанкызы, Арыкбаева Камчат Максутовна, Оспан Гаухар
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Елбасиева Б.Б., Арыкбаева К.М., Оспан Г. НҰРА ӨЗЕНІНІҢ ЖЫЛДЫҚ АҒЫНДЫСЫНА КЛИМАТТЫҚ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАР ӘСЕРІН ЗАЙЦЕВА ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 1(5). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/5 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 10. Науки о Земле
  Статус статьи: Статья опубликована