Қадырбай Сабыржан Бейсенұлы

Статья: ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Авторы: Бекболатова Айжан Серікқызы, Қадырбай Сабыржан Бейсенұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Бекболатова А.С., Қадырбай С.Б. ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 1(99). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/99 (дата обращения: 13.08.2022).
Секция: 27. Менеджмент.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Авторы: Бекболатова Айжан Серікқызы, Қадырбай Сабыржан Бейсенұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Бекболатова А.С., Қадырбай С.Б. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 2(100). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/100 (дата обращения: 13.08.2022).
Секция: 27. Менеджмент.
Статус статьи: Статья опубликована