Бекболатова Айжан Серікқызы

 • Статья: ТӘУЕКЕЛ БОЙЫНША БАСҚАРУШЫЛЫҚ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Бекболатова А.С. ТӘУЕКЕЛ БОЙЫНША БАСҚАРУШЫЛЫҚ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ / А.С. Бекболатова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам LXXVIII Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 25(78). – М., Изд. «Интернаука», 2018.
  Секция: Секция 27. Менеджмент.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Бекболатова А.С. МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ / А.С. Бекболатова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CI Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 1(101). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: Секция 27. Менеджмент.
  Статус статьи: Статья опубликована