Jumanov Muhammadjon Bahodir o’g’li

Статья: MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING IQTISODIY, MA’NAVIY VA MADANIY TARAQQIYOTI

Авторы: Jumanov Muhammadjon Bahodir o’g’li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Jumanov M.B. MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING IQTISODIY, MA’NAVIY VA MADANIY TARAQQIYOTI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 21(150). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/150 (дата обращения: 21.05.2022).
Секция: 6. Культурология
Статус статьи: Статья опубликована