Эрмекова Каныкей Кадырмаматовна

 • Статья: Жаратылыш ресурстарын пайдалануунун экономикалык башкаруусунун теориялык методологиялык негиздери, алар жөнүндөилимпоздордун ой-пикири жана көз-карашы
  Авторы: Эрмекова Каныкей Кадырмаматовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Эрмекова К.К. Жаратылыш ресурстарын пайдалануунун экономикалык башкаруусунун теориялык методологиялык негиздери, алар жөнүндөилимпоздордун ой-пикири жана көз-карашы // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 4(8). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/8 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарынын пайдалануунун уюштуруу-экономикалык башкаруу иш-чаралары
  Авторы: Эрмекова Каныкей Кадырмаматовна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Эрмекова К.К. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарынын пайдалануунун уюштуруу-экономикалык башкаруу иш-чаралары // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 4(8). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/8 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована