Аскаров Амир

Статья: Сервистік қызмет көрсетудің мамандандырылған бағдарламаларын әзірлеу кезіндегі міндеттер мен проблемалар туралы

Авторы: Жикеев Азамат Айтпаевич, Аскаров Амир

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Жикеев А.А., Аскаров А. Сервистік қызмет көрсетудің мамандандырылған бағдарламаларын әзірлеу кезіндегі міндеттер мен проблемалар туралы // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 47(129). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/129 (дата обращения: 12.08.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована