Жылысбаева Аққоңыр Нұрділләқызы

 • Статья: ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ЕРКЕКШӨП ӨСІМДІГІНІҢ ӨСІП-ДАМУЫ
  Авторы: Молке Айдана Жақыпқызы, Жылысбаева Аққоңыр Нұрділләқызы, Керимбаева Эльвира Абаевна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Молке А.Ж. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ЕРКЕКШӨП ӨСІМДІГІНІҢ ӨСІП-ДАМУЫ / А.Ж. Молке, А.Н. Жылысбаева, Э.А. Керимбаева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CVIII Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 8(108). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: Секция 14. Биологические науки.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ЕРКЕКШӨПТІҢ ТҮРЛЕРІ, МОРФОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  Авторы: Молке Айдана Жақыпқызы, Жылысбаева Аққоңыр Нұрділләқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Молке А.Ж. ЕРКЕКШӨПТІҢ ТҮРЛЕРІ, МОРФОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ / А.Ж. Молке, А.Н. Жылысбаева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CXI Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 11(111). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: Секция 14. Биологические науки.
  Статус статьи: Статья опубликована