Жұмағали Нұрдаулет Оңталапұлы

 • Статья: Шекті тепе-теңдік аспалы оптикалық байланыс кәбілдерін жоғары вольтты желілерде
  Авторы: Жұмағали Нұрдаулет Оңталапұлы, Айталиев Ермек Сатпиевич
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Жұмағали Н.О., Айталиев Е.С. Шекті тепе-теңдік аспалы оптикалық байланыс кәбілдерін жоғары вольтты желілерде // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 1(51). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/51 (дата обращения: 27.10.2021).
  Секция: 48. Энергетика.
  Статус статьи: Статья опубликована