Жұмағали Нұрдаулет Оңталапұлы

Статья: Шекті тепе-теңдік аспалы оптикалық байланыс кәбілдерін жоғары вольтты желілерде

Авторы: Жұмағали Нұрдаулет Оңталапұлы, Айталиев Ермек Сатпиевич

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Жұмағали Н.О., Айталиев Е.С. Шекті тепе-теңдік аспалы оптикалық байланыс кәбілдерін жоғары вольтты желілерде // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2019. № 1(51). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/51 (дата обращения: 13.08.2022).
Секция: 49. Энергетика.
Статус статьи: Статья опубликована