Әзенова Арайлым Бақытқызы

 • Статья: Оптоталшықты технология. ADSL технологиясын FTTB технологиясымен салыстыру, олардың арттықшылықтары мен мүмкіндіктері
  Авторы: Әзенова Арайлым Бақытқызы, Ошаев Шерхан Қабиолдаұлы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Әзенова А.Б., Ошаев Ш.Қ. Оптоталшықты технология. ADSL технологиясын FTTB технологиясымен салыстыру, олардың арттықшылықтары мен мүмкіндіктері // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 19(19). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/19 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 44. Телекоммуникации.
  Статус статьи: Статья опубликована