Zayniyev Nodir Ulug’bekovich

 • Статья: CHIZMACHILIK O’QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI
  Авторы: Rustamov Erkin Тoxirovich, Zayniyev Nodir Ulug’bekovich
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamov E.Т., Zayniyev N.U. CHIZMACHILIK O’QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 7(11). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/11 (дата обращения: 24.09.2021).
  Секция: 11. Педагогика
  Статус статьи: Статья опубликована