Yuldasheva Sadoqat Ilxomboy qizi

  • Статья: YUQORI SINFLARNING KASBIY LAYOQATINI ANIQLASH BO'YICHA PSIXOLOGIK TEST O'TKAZISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN FOYDALANISH
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Yuldasheva S.I. YUQORI SINFLARNING KASBIY LAYOQATINI ANIQLASH BO'YICHA PSIXOLOGIK TEST O'TKAZISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN FOYDALANISH // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 28(126). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/126 (дата обращения: 06.08.2020).
    Секция: 7. Психология.
    Статус статьи: Статья опубликована