Юлдашбоев Муҳаммадюсуф Муҳаммадкарим ўғли

  • Статья: Ахборотлашган жамиятда инсоният маънавиятига "кичик" назар
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Юлдашбоев М.М. Ахборотлашган жамиятда инсоният маънавиятига "кичик" назар // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 6(135). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/135 (дата обращения: 20.09.2020).
    Секция: 19. Философия
    Статус статьи: Статья опубликована