Xusenova Mexrangiz Gayratovna

Статья: XALQARO YOSHLAR TASHKILOTLARINING YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA TUTGAN O’RNI

Авторы: Xusenova Mexrangiz Gayratovna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Xusenova M.G. XALQARO YOSHLAR TASHKILOTLARINING YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA TUTGAN O’RNI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2017. № 18(18). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/18 (дата обращения: 28.06.2022).
Секция: 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: HOSTELLAR STANDARTLARINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Авторы: Xusenova Mexrangiz Gayratovna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Xusenova M.G. HOSTELLAR STANDARTLARINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 30(34). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/34 (дата обращения: 28.06.2022).
Секция: 21. Экономика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: XALQARO TALABALAR SAYOHATI KONFEDERATSIYASINING YOSHLAR TURIZMIDA TUTGAN O’RNI

Авторы: Xusenova Mexrangiz Gayratovna, Gadoyeva Muborak Xayriddin qizi

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Xusenova M.G., Gadoyeva M.X. XALQARO TALABALAR SAYOHATI KONFEDERATSIYASINING YOSHLAR TURIZMIDA TUTGAN O’RNI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2018. № 4(24). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/24 (дата обращения: 28.06.2022).
Секция: 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: VOLONTYORLIK TURIZMI – TURIZMNING YANGI YO’NALISHI SIFATIDA

Авторы: Xusenova Mexrangiz Gayratovna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Xusenova M.G. VOLONTYORLIK TURIZMI – TURIZMNING YANGI YO’NALISHI SIFATIDA // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 27(61). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/61 (дата обращения: 28.06.2022).
Секция: 21. Экономика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ХОСТЕЛЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИНИНГ ЁШЛАР ТУРИЗМИДАГИ ЎРНИ (АҚШ МИСОЛИДА)

Авторы: Xusenova Mexrangiz Gayratovna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Xusenova M.G. ХОСТЕЛЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИНИНГ ЁШЛАР ТУРИЗМИДАГИ ЎРНИ (АҚШ МИСОЛИДА) / M.G. Xusenova // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам LXXIX Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 26(79). – М., Изд. «Интернаука», 2018.
Секция: Секция 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: FRANSIYADA YOSHLAR TURIZMI VA UNING AHAMIYATI

Авторы: Xusenova Mexrangiz Gayratovna, Yazdanova Shoxista Tuyg'un qizi

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Xusenova M.G., Yazdanova S.T. FRANSIYADA YOSHLAR TURIZMI VA UNING AHAMIYATI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2018. № 14(34). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/34 (дата обращения: 28.06.2022).
Секция: 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована