Xudoyberdiyeva Muxlisa Najmiddin qizi

  • Статья: O`ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA SAMARALI USULLARI
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Juraboyeva G.S., Xudoyberdiyeva M.N. O`ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA SAMARALI USULLARI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 6(104). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/104 (дата обращения: 23.09.2020).
    Секция: 30. Экономика.
    Статус статьи: Статья опубликована