Umid Bobotaev

Статья: VALYUTA KURSI VA INFLYATSIYA DARAJASI O‘ZGARISHINING TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGIGA TA’SIRI (“Ipoteka-bank” ATIB misolida)

Авторы: Umid Bobotaev

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Umid B. VALYUTA KURSI VA INFLYATSIYA DARAJASI O‘ZGARISHINING TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGIGA TA’SIRI (“Ipoteka-bank” ATIB misolida) // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 15(113). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/113 (дата обращения: 25.05.2022).
Секция: 30. Экономика.
Статус статьи: Статья опубликована