Ubaydullaev Ziyodullo Zabixillo O‘g‘li

  • Статья: DAVLAT XARIDLARI BOZORIDA RAQOBAT MUHITINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Ubaydullaev Z.Z. DAVLAT XARIDLARI BOZORIDA RAQOBAT MUHITINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 12(110). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/110 (дата обращения: 27.05.2020).
    Секция: 30. Экономика.
    Статус статьи: Статья опубликована