Уалиханова Айнур

Статья: Қазақ халқының мәдениетіндегі символы – көк бөрі бейнесі

Авторы: Жамелов Бауыржан, Сапарова Юлдуз Азимханқызы, Кадыралиева Алтынай Мустафақызы, Уалиханова Айнур, Тутқабаева Маржан Амангелдіқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Жамелов Б., Сапарова Ю.А., Кадыралиева А.М., Уалиханова А., Тутқабаева М.А. Қазақ халқының мәдениетіндегі символы – көк бөрі бейнесі // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 4(4). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/4 (дата обращения: 23.04.2024).
Секция: 6. Культурология
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: БИ ӨНЕРІ ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Авторы: Елдекенова Дилнара Муратқызы, Уалиханова Айнур, Кадыралиева Алтынай Мустафаевна, Тұтқабаева Маржан Амангелдіқызы, Ақылбаева Айнаш Төленқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Елдекенова Д.М. БИ ӨНЕРІ ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ / Д.М. Елдекенова, А. Уалиханова, А.М. Кадыралиева, М.А. Тұтқабаева, А.Т. Ақылбаева // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по материалам LVIII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». – № 3(54). – М., Изд. «Интернаука», 2017.
Секция: Секция 1.5. Хореографическое искусство
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Жоғары оқу орындарында әлеуметтік бейімделудің мәні

Авторы: Уалиханова Айнур, Акылбаева Айнаш Туленовна, Назанова Гаухар Женисбековна, Спатаева Гүлайым

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Уалиханова А., Акылбаева А.Т., Назанова Г.Ж., Спатаева Г. Жоғары оқу орындарында әлеуметтік бейімделудің мәні // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 46(222). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/222 (дата обращения: 23.04.2024).
Секция: 6. Культурология
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Жастардың бос уақытын ұйымдастырудың ерекшеліктері

Авторы: Уалиханова Айнур, Назанова Гаухар Женисбековна, Тұтқабаева Маржан Амангельдиевна, Идрисова Асель

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Уалиханова А., Назанова Г.Ж., Тұтқабаева М.А., Идрисова А. Жастардың бос уақытын ұйымдастырудың ерекшеліктері // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 46(222). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/222 (дата обращения: 23.04.2024).
Секция: 6. Культурология
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: Мәдени тынығу жумысы саласындағы тынығудың мәні мен түрлері

Авторы: Уалиханова Айнур, Абуов Әмрекул Ергешович, Акылбаева Айнаш Туленовна, Туткабаева Маржан Амангелдиевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Уалиханова А., Абуов Ә.Е., Акылбаева А.Т., Туткабаева М.А. Мәдени тынығу жумысы саласындағы тынығудың мәні мен түрлері // Интернаука: электрон. научн. журн. 2023. № 2(272). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/272 (дата обращения: 23.04.2024).
Секция: 4. Искусствоведение
Статус статьи: Статья опубликована