Тұрсынбайқызы Айтолқын

Статья: Алтын-Емел мемлекеттік ұлттық паркінің туристік жағдайының қолжетімділік мәселелері

Авторы: Санатқызы Гүлсана, Тұрсынбайқызы Айтолқын, Ануарбек Арай, Жадыра Ернар, Тулекова Гульжан Хажымуратовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Санатқызы Г., Тұрсынбайқызы А., Ануарбек А., Жадыра Е., Тулекова Г.Х. Алтын-Емел мемлекеттік ұлттық паркінің туристік жағдайының қолжетімділік мәселелері // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 48(98). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/98 (дата обращения: 30.09.2023).
Секция: 3. Культурология.
Статус статьи: Статья опубликована