Turkmenov Xasan Ishimovich

  • Статья: YUQORI ANIQLIKDAGI TEODOLITLARNI STANDARTLASHTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Turkmenov X.I., Jurayeva F.D. YUQORI ANIQLIKDAGI TEODOLITLARNI STANDARTLASHTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH // Интернаука: научный журнал. № 3(85). Часть 3. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 68-69.
    Секция: 16. Технические науки
    Статус статьи: Статья опубликована