Тұрғанбек Айдар

Статья: МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТЫНЫҒУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Авторы: Тұрғанбек Айдар, Кадыралиева Алтынай Мустафаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Тұрғанбек А., Кадыралиева А.М. МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТЫНЫҒУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 1(130). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/130 (дата обращения: 04.02.2023).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована