Туқпатолдаева Мөлдір Жусупбекқызы

 • Статья: СУЛАРДЫ ТАЗАЛАУДА ҚОЛДАНЫЛҒАН СОРБЕНТТЕРДІҢ РЕНТГЕНҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
  Авторы: Туқпатолдаева Мөлдір Жусупбекқызы, Абилев Мади Балтабаевич
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Туқпатолдаева М.Ж., Абилев М.Б. СУЛАРДЫ ТАЗАЛАУДА ҚОЛДАНЫЛҒАН СОРБЕНТТЕРДІҢ РЕНТГЕНҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 5(5). URL: https://internauka.org/journal/stud/nauchnyy-zhurnal-studencheskiy-vestnik-no-55 (дата обращения: 16.09.2021).
  Секция: 13. Химические науки.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: АҚАБА СУЛАРДЫ ТАЗАЛАУДА ӘРТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРМЕН МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН СОРБЕНТТЕРДІ ҚОЛДАНУ
  Авторы: Туқпатолдаева Мөлдір Жусупбекқызы, Абилев Мади Балтабаевич
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Туқпатолдаева М.Ж., Абилев М.Б. АҚАБА СУЛАРДЫ ТАЗАЛАУДА ӘРТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРМЕН МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН СОРБЕНТТЕРДІ ҚОЛДАНУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 6(6). URL: https://internauka.org/journal/stud/nauchnyy-zhurnal-studencheskiy-vestnik-no-66 (дата обращения: 16.09.2021).
  Секция: 13. Химические науки.
  Статус статьи: Статья опубликована