To’ychiyeva Zulfiyaxon Abdulhamid qizi

Статья: 3-SINF O’QISH DARSLIGIDA BERILGAN ASARLARNING MUALLIFLARINI O’RGANISH YUZASIDAN AYRIM MULOHAZALAR

Авторы: To’ychiyeva Zulfiyaxon Abdulhamid qizi

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: To’ychiyeva Z.A. 3-SINF O’QISH DARSLIGIDA BERILGAN ASARLARNING MUALLIFLARINI O’RGANISH YUZASIDAN AYRIM MULOHAZALAR // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 16(114). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/114 (дата обращения: 20.05.2022).
Секция: 6. Педагогика.
Статус статьи: Статья опубликована